M. Raif Ogan » Yazar Profili

M. Raif Ogan

1887 - 1976
Dinî ve millî konularda yazıları ve yayınları bulunan fikir adamı, eğitimci, yazar Mehmet Raif Ogan, 1887’de İstanbul’da doğmuştur.
Babası İsmail Hakkı Bey, annesi Fatma Necile Hanım’dır. Medrese-i Edebiyye’de ve İstanbul Lisesi’nde okudu. Dârülmuallimîn-i Âliye ile Dârülfünun Edebiyat Şubesi’ni ve Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Dinî ilimler konusunda kendini geliştirmek için Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi’den kelâm, Hoca Hayri Efendi’den mantık, M. Necati Lugal’in babası Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi’den Farsça dersleri aldı.
Fatih Numune ve Mahmud Şevket Paşa Numune mekteplerinde öğretmenlik, Vaniköy’de Serasker Rızâ Paşa Yalısı’nda açtığı Rehber-i İttihâd-ı Osmânî ile Şark idâdîlerinin müdürlüğünü yaptı. Rehber-i İttihâd’da ders verenler arasında Mustafa Şekip Tunç ile Peyami Safa, öğrenciler arasında da Fahrettin Kerim Gökay ile Necip Fazıl Kısakürek’in bulunduğu bilinmektedir.
Türk İzciler Birliği İzci Gazetesi ile (1925-1928) İslâm Dünyası (1952-1954) dergilerini yayımlamıştır. İslâm Dünyası, “Siyasî, İlmî ve Ahlâkî Türk Mecmuası”dır. Ayda dört defa çıkan dergi Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yayımlanmıştır. 28 Mart 1952’de yayın hayatına başlayan dergi, 3 Eylül 1954’te 98. sayısıyla sona ermiştir. Her sayısında imzalı veya imzasız birkaç yazı M. Raif Ogan’a ait olup eşi Fatma Ogan’ın da her sayıda yazısı bulunmaktadır. İslam Yolu’nun amacı ve yayın politikası İslâm dininin ileriliği, çalışmayı, medeniyeti, ahlâkı destekleyen üstün bir din olduğunu anlatmak, İslâm dünyasından haberler vermek, İslâm dinine ve millî ananelere saldıran her kişi veya kurula cevap vermek şeklinde ifade edilebilmektedir. İslâm Dünyası’nda “Fâtih Sultan Mehmed Han Konuşuyor” başlıklı bir yazıyı iktibas yoluyla neşrinden dolayı dergi kapatıldı. Mehmet Raif Ogan 163. maddeden suçlanarak beş ay hapse mahkûm edildi.
Eşref Edip’in (Fergan) ısrarıyla onun çıkardığı Sebilürreşad dergisinde yeniden yazmaya başladı (1956). Ayrıca İslâm, Türk Yurdu, Büyük Doğu gibi mecmualarla Yeni Sabah’ta dinî ve fikrî yazılar kaleme aldı.
İsmail Hami Danişmend’in İstanbul Harbiye’deki evinde her cumartesi bir araya gelerek tarih-edebiyat-din ve memleket meselelerini tartışan milliyetçi-muhafazakâr aydınlar arasında yapılan toplantıların müdavimlerinden oldu. 19 Ekim 1976’da İstanbul’da vefat etti.

Yazıları (707)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın