Salih Özcan » Yazar Profili

Salih Özcan

1929 - 2015
1929 yılında Şanlıurfa Akçakale’de dünyaya gelen Salih Özcan, 1949’da lise eğitimini tamamlamıştır. Yaz aylarını Emirdağ’da ikamet eden Said Nursi’nin yanında geçirmiştir. Said Nursi’nin hayatta olduğu dönemde onun sır kâtibi ve hariciye vekili olarak anılan Özcan, 1952 yılında Pakistan Eğitim Bakanı Ali Ekber Şah’ın Türkiye ziyareti sırasında Emirdağ’a gelip Said Nursi ile görüşmesinde mihmandarlık etmiştir.
Bediüzzaman ve Risâle-i Nur hizmetinde bulunan Salih Özcan, daha sonraki dönemde de hizmet ve yardımlarını devam ettirmiştir. Basın yoluyla Risâle-i Nur camiasına yapılan saldırılara karşı yine basın yoluyla mücadelede, elde bir yayın organı olmadığından dolayı, büyük sıkıntı çekilmekteydi. Zübeyir Gündüzalp bir gazetenin çıkarılması için büyük bir gayret göstermekte ancak maddi imkânsızlık yüzünden gayesine ulaşamamaktaydı. Durumu Salih Özcan’a da aktarınca maddi destek sözü almış ve İttihat gazetesi haftalık olarak neşredilmeye başlanmıştır.
Nursi’nin vefatından sonra da Nur hareketiyle beraber neşriyat faaliyetlerinde bulunmuştur. Ticaretle de iştigal eden Özcan, Hilal dergisi çıkarmaya başlamıştır. 1960 darbesinin ardından İslam ülkelerinde ziyaretler gerçekleştiren Özcan, çeşitli konferanslara katılmış, Mevdudî ile tanışmış ve daha sonra tercüme edilecek çeşitli eserleri Türkiye’ye getirmiştir. Özcan’ın seyahatlerinin ardından dergi evvelki milliyetçi-mukaddesatçı çizgisinden ayrılmıştır. Hasan el-Benna, Mevdudî ve Seyid Kutub’dan yazılar çevrilerek dergide ilk defa neşredilmiştir. Dergi, İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar atmış; bilhassa bahsi geçen isimleri “İslam Büyükleri” ve “Portre” köşelerinde tanıtmıştır. 1970’lere kadar tevhidî anlayış dâhilindeki neşriyat dergide ağır basmış ve yoğun tercüme faaliyetleri gösterilmiştir.
Salih Özcan, aktif siyasette de bulunmuştur. 1977 yılında Milli Selamet Partisi’nden Şanlıurfa mebusu seçilmiştir. Faisal Finans’ın kuruculuk ve yöneticiliğini, FEY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını yapmıştır. Özcan, 2015 yılında ebediyete intikal etmiştir.

Yazıları (67)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın