Babanzade Reşid » Yazar Profili

Babanzade Reşid

1871 -
Babanzade Reşid, 1871’de Süleymaniye, Musul’da doğdu. Birçok bilim, sanat ve devlet adamı yetiştiren ünlü Babanzadeler ailesinden Abdulfettah Bey’in mahdumudur. İlköğrenimini Süleymaniye’de tamamlayarak İstanbul’a geldi. 1896 yılında, muhtelif medreselerde okuyarak ders verme icazeti aldı. Bir yandan çeşitli ortaöğretim kurumlarında dersler verirken bir yandan da öğrenimini sürdürdü. Dersiamlık (1915) ve müderrislik (1920) payesi kazandı. 1920 yılında atandığı İbtidai Hariç İstanbul müderrisliğini medreselerin kapatılmasına (1924) değin sürdürdü. Medreselerin kapanmasıyla açıkta kalan Reşid Bey’in sonraki yaşamına ilişkin bilgi ve yayımlanmış yapıtı saptanamamıştır.
Mihrab dergisinin yazar kadrosunda yer aldı. Mihrab’da önemli yer tutan yazı dizilerinden, İbn Tufeyl’in felsefî roman olarak takdim edilen Hây b. Yakzân adlı eserinin Babanzade Reşid tarafından yapılan tercümesi 3-22. sayılar arasında toplam seksen dört sayfa olarak tefrika edilmiştir.

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın