Kadir Mısıroğlu » Yazar Profili

Kadir Mısıroğlu

1933 -
1933 yılında Trabzon Akçaabat’ta dünyaya gelen Kadir Mısıroğlu, ilk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra 1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenimine başlamıştır. Üniversite yıllarında öğrenci yurtlarına dair faaliyetlerde bulunan Mısıroğlu, muhtelif yurtların açılmasında ve idaresinde yer almıştır. Hukuk tahsili sırasında daha ziyade tarihî meselelere alaka gösteren Mısıroğlu, “Cüneyd Emiroğlu” müstear adıyla yazılar kaleme almıştır, 1964 yılında Bursa’da Sebil Yayınevi’ni kurmuştur ve yine aynı yıl ilk eseri olan Lozan Zafer mi, Hezimet mi? kitabının ilk cildini kaleme almıştır.
Kadir Mısıroğlu’nun başyazarlığında ve imtiyaz sahipliğinde yayımlanmaya başlanan Sebil dergisi, 1976-1982 ve 1988-1992 tarihleri aralıklarında “Her Şey Hak İçin” sloganıyla yayımlanmıştır. 1980’e kadar haftalık yayımlanan gazete sonrasında aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. Haftalık siyasi, tarihî, ilmî gazete sloganıyla yayın dünyasındaki boşluğu doldurmak için yola çıkan gazete, toplam 269 sayı basılmış olup ilk 250’si Türkiye’de, son 19’u Almanya’da yayımlanmıştır. 1980 Darbesiyle kapatılmıştır. Dergide Osmanlıca kelimeler ağırlıkta olup nispeten daha zor bir dil benimsenmiştir. Mısıroğlu’nun yazılarında Necip Fazıl Kısakürek’in etkisi görülmüştür ve benzer bir üslup kullanılmıştır. Sebil’in çizgisi Millî Selamet Partisi’ne yakın olmakla beraber dergi sağ cephe olarak adlandırılabilecek MHP ve AP’ye hitap etmek niyetinde de olmuştur. CHP’ye karşı sert bir tutuma sahiptir. Kadir Mısıroğlu’na ve Sebil Yayınevi’ne dergide neşredilen yazılar sebebiyle 36 ayrı dava açılmıştır.

1980’den sonra 11 yıl yurtdışında kaldıktan sonra 1991 yılında Türkiye'ye geri dönen Kadir Mısıroğlu, neşriyat ve dernek faaliyetlerine hâlen devam etmektedir. Mısıroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Araştırma ve fikrî eserlerinin yanı sıra roman ve şiir kitapları da bulunmaktadır.

Yazıları (650)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın