Sedat Yenigün » Yazar Profili

Sedat Yenigün

1950 - 1980
1950 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Sedat Yenigün takip eden yıllarda ailesiyle beraber İstanbul’a göç etmiştir. Vefa Lisesinden mezun olan Yenigün, Milli Türk Talebe Birliğinde faal olmaya başlamıştır. Bilhassa MTTB’deki gençlerle okuma faaliyetleri yapan Yenigün, Seyyid Kutub, Mevdudî, Abdülkadir Udeh, Ali Şeriati, Muhammed Hamidullah gibi İslamcı düşünürlerin eserlerini gençlerle tanıştırmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olan Yenigün, öğretmenlik mesleğini icra etmiştir.
Öğretmenliğinden ötürü yazılarını “Mengüç Yenigün”, "Mehmet M. Yenigün", "Mehmet Mengüç Yenigün" ve "Mehmed Mengüç Yenigün" olmak üzere müstear ad kullanarak da kaleme almıştır. 1977 yılında İslami Hareket dergisini çıkarmaya başlamıştır. Adı itibariyle İslam’ı pratiğe dökecek bir hedef doğrultusunda yayımlanmaya başlanan İslami Hareket dergisi, talebeler ve iş güç sahibi kişilerin desteğiyle yayın faaliyetlerine başlamıştır. İlk sayısı Şubat 1978’de yayımlanan dergi, aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. Otuzuncu ve son sayısı Eylül 1980’de yayımlanmıştır. Sedat Yenigün ve İstanbul Kültür Ocağı merkezli olarak faaliyet gösteren İslami Hareket, daha canlı ve daha İslami bir çizginin tutturulmasını hedeflemiştir. Türkiyeli Müslümanlar ifadesi özellikle kullanılmış, İslami Hareket’in ne olduğunun tarifi üzerinde durulmuş, dil konusunda hassasiyet gösterilmiş, ümmete dair algının tesisi için İslam coğrafyasındaki gelişmeler konu edilmiş, İran İslam Devrimi’yle ilgili gelişmelere mütemadiyen yer verilmiştir.
5 Temmuz 1980’da merhum Sedat Yenigün’ün faili meçhul bir cinayetle hayatını kaybetmesi ile sıkıntılı bir sürece giren dergi, 12 Eylül ile birlikte kapatılmıştır.

Yazıları (88)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın