Metin Önal Mengüşoğlu » Yazar Profili

Metin Önal Mengüşoğlu

1947 -
17 Mayıs 1947 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, babasının memuriyeti nedeniyle Diyarbakır ve Malatya’da tamamladı. Ortaokul sıralarında başladığı yazı ve kültür hayatı o dönemlerin belli başlı dergilerine yazı, şiir, hikâye ve denemeler olarak yansıdı. Aynı tarihlerde periyodu kısa süren iki dergi yayınlama denemesi oldu. Malatya ekolü içerisinde kazandığı İslâmî nosyon ve espriyi sonraki yıllarda tüm eserlerinde ciddi bir farklılık olarak yansıttı. Bu sebepten pek bir ekole mensubiyetinden söz edemeyiz. Kendi başına bir fikir ve sanat dünyası kurdu, onu yaşadı ve onu yaşattı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Fakülte yıllarında düşünce, sanat ve kültür dünyasının içinde aktif rol alan şair, birçok dergide yazdı. Kelime Dergisi yayınlarını kurdu ve yönetti. Sanatın bir misyon yüklenmesi gereğini her vakit savundu. Şiir ve hikâyelerinde bunu kanıtlamaya çalıştı. İslâmî anlayışın vahy’e müstenit tevhidî esprisini yaşamaya çalışırken eserlerinde de özellikle hedef ve menzile dönüştürdü.
Birçok alanda eserler verdi. Şiirlerinde geleneğin tadı, folklorun melodisi ve modernizmin kazanımları birlikte vardır. Hikâyeleri ve romanı kasaba boyutlarını aşamamış Anadolu şehir hayatına tutulan ayna gibidir. Denemeleri ise tavizsiz İslâmî duyarlığın, katışıksız sunumu ve savunusu yüklüdür.
Eserleri: Ben Asyalı Bir Ozan, Çamurlu Bir Irmak, Hayatımın Bahanesi, Sevda Söze Dönüşmez, Gâvur Kayırıcılar, Dr. S, Yerler Mühürlendi, Kimliğin Fotoğrafsız Yaprağı, Havada Bulut Var, Düşünmek Farzdır, Ağabeyime Mektuplar, Harput Şehrengizi.
Yazar ile yapılan sözlü tarih görüşmesi için tıklayınız

Yazıları (305)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın