Mehmed Şerefeddin » Yazar Profili

Mehmed Şerefeddin

1879 - 1947
Din adamı, alim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ikinci başkanı olan Mehmed Şerafettin Yaltkaya İstanbul'da doğdu. Daha ilkokuldayken hafız oldu. Davutpaşa Rüştiyesi'ni ve Darü'l-Muallimi'ni başarıyla bitirdi ve sonrasında özel hocalardan dersler aldı. 1909 yılında Darü'l-İlm ve't-Talim adlı özel okulda ders nazırlığı yaptı. Çeşitli liselerde derslere de girdi. 1924 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nde Kelam Tarihi Müderrisi oldu. Daha sonra 1933'te bu fakültenin kapatılıp yerine İslâmî Tetkikler Enstitüsü'nün açılması üzerine bu enstitünün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki İslam Dini ve Felsefesi bölümünde Ordinaryüs Profesör oldu. 1942'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi ve vefatına kadar bu görevde kaldı.
Altmıştan fazla eseri olan Yaltkaya’nın Sebilürreşad, Beyan'ül-Hak, Mihrab, İlahiyat, İslâm gibi dergilerde; düşünce hürriyetine önem veren din, tarih, felsefe, edebiyat konularında inceleme ve araştırma yazıları yazdı. Arapça’dan felsefe, şiir, edebiyat eserleri çevirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze namazını da Yaltkaya’nın kıldırdığı bilinmektedir.

Yazıları (38)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın