Kamil Miras » Yazar Profili

Kamil Miras

1874 - 1951
Siyasetçi ve din adamı Kamil Miras, 1874 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelmiştir. Mirasoğlu sülalesindendir. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'ne girmiş ve Ulûm-i Âliye-i Dîniyye Bölümü'nden mezun olmuştur. Bayezid Camii'nde ders okutuyor iken, II. Meşrutiyet'in ilanının müteakip yapılan seçimlerde Afyonkarahisar Mebusu olmuştur. Daha sonra bir din bilgini olarak hizmetler yapmakta iken II. Dönem Afyonkarahisar Mebusu seçilmiştir. II. Dönem'in açılışında Kur'an'dan âyet okuyup dua etmiştir. Ankara'nın başkent oluşu ile ilgili kanun teklifine de ilk imzayı koyanlardandır. Bir dönem mebusluk yaptıktan sonra bir daha aday olmayıp, dinî ve ilmî çalışmalara yönelmiştir.
26 Haziran 1940 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliğine atanmış, bu görevde üç yıl bulunduktan sonra 24 Nisan 1943 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
Mebusluğu döneminde Meclis'e verdiği bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan bu karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından “Hak Dini Kur'an Dili” adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bunun yanı sıra Buhârî Tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş, bu eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kâmil Miras tarafından tercüme edilerek basılmıştır.
1957 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yazıları (88)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın