Medreselerin Islahı Mesail-i Umumiyyedendir

21 Mart 1913
Hicri: 12 Rebiülahir 1331 , Rumi: 7 Mart 1329

Yazının sonunda Beyazıd dersiâm müderrislerinin isimleri bulunmaktadır.

Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın