İştirak-ı Efkar

9 Mayıs 1913
Hicri: 2 Cemaziyelahir 1331 , Rumi: 25 Nisan 1329

Yazının sonunda “Astanalı Niyazi, Akşehirli Mehmed Emin, Ekinli Mehmed Kasım, Akşehirli Mehmed Haşim, Karmastili Mehmed, Ankaralı Mehmed Said” isimleri verilmiştir.

  • Dergi: Sebilürreşâd
  • Sayı: 10. Cilt 243. Sayı
  • Tarih: 9 Mayıs 1913
  • Türü: Makale
  • Yazar: Komite
  • Sayfa Numarası: 146
  • Anahtar Kelimeler: eğitim, mektep, medrese, islah
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazının sonunda “Astanalı Niyazi, Akşehirli Mehmed Emin, Ekinli Mehmed Kasım, Akşehirli Mehmed Haşim, Karmastili Mehmed, Ankaralı Mehmed Said” isimleri verilmiştir.
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın