İslâm Dünyasının Sanat Kıymetlerinden: Kudüs'de (El-Aksa) Mescid-i Aksa

Selamet - 1. Cilt 2. Sayı
Mayıs 1962
14. Sayfa

Metinde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları bulunmaktadır. Metnin sonunda 'Gelecek Sayımızda Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhare' ibareni not düşülmüştür.

  • Dergi: Selamet
  • Sayı: 1. Cilt 2. Sayı
  • Tarih: Mayıs 1962
  • Türü: İnceleme
  • Yazar: Ali Saim Ülgen
  • Sayfa Numarası: 14
  • Anahtar Kelimeler: kudüs, mescid-i aksa
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metinde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları bulunmaktadır. Metnin sonunda 'Gelecek Sayımızda Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhare' ibareni not düşülmüştür.
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın