Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti 1327 Kongresinde Katib-i Umumi Tarafından Kıraat Olunan Merkez-i Umumi Raporu Hülasasıdır

2 Kasım 1911
Hicri: 10 Zilkade 1329 , Rumi: 20 Teşrinievvel 1327

Yazının başına "Mâbad" notu düşülmüştür. Yazının sonuna "Mâbadı var." notu düşülmüştür.

Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın