Bayramı Anlamlandırma Üzerine Bir Deneme

Yazıda dipnot bulunmaktadır.