Hz. Musa'nın Medyen'e Hicreti ve Allah ile Mükalemesi

Yazıda dipnot bulunmaktadır.