Omurgasız Siyaset

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.