Sadece Kemalizm Değil, Her Türlü Lider Fetişizmi Köleliktir!

Bu yazıda Bahadır Tok'un cevabı bulunmaktadır.