Tavrımızı da Fıkhımızı da Sistem Değil, Biz Belirlemeliyiz!

Bu yazıda Serdar Bülent Yılmaz'ın cevabı bulunmaktadır. Yazıda konuya ilişkin fotoğraf bulunmaktadır.