Kemalizm Dininin Dayatmalarına Karşı Çıkmanın İslami Mücadeledeki Yeri ve Önemi

Bu yazıda Mehmet Pamak'ın cevapları bulunmaktadır. Yazıda dipnot ve konuya ilişkin fotoğraf bulunmaktadır.