İslamcıların Öncelikleri ve Özeleştiri

Yazıda dipnot ve kitabın fotoğrafı bulunmaktadır.