Filistin Direnişine Nesnel Bir Bakış: "Maskeliler"

Yazıda konuya ilişkin fotoğraf bulunmaktadır.