Hz. Musa Kıssasında İlm-i Ledün Bilgisi, Hayır ve Şerrin Takdiri

Yazıda dipnot bulunmaktadır.