Resmi İdeoloji Eleştiri Kaldırmaz!

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.