Adalet ve Zırh Gücünün Tevhidi Örneği: Hz. Davud

Yazıda dipnot bulunmaktadır.