Suret ve Hakikat: Halit Refiğ'in Kimliğine Dair Birkaç Not

Yazıda dipnot ve fotoğraf bulunmaktadır.