İzzetle, Bilinçle Direnmek

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.