Dersim, Kemalizm ve Tutarsızlık

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.