Dar Vakitte Sanata İlişkin Süreğenlik

Yazıda hat görseli ve dipnot bulunmaktadır.