Yakub Peygamber Kıssası-2 Hz. Yakub'un Resullüğü ve Mesajı

Yazıda dipnot bulunmaktadır.