"Cumhuriyetin Kazanımları Saymakla Bitmez!"

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.