Halkın Güvenliği Savunulmalı!

Bu yazı Al-Ahram Weekly, 22-28 Nisan 2010 sayısından alınmıştır.