Liberalizme Dair Kenar Notları 2 Rölativizm Değil, Elitist Ahlakçı Kesinlik ve Buyurganlık

Yazının sonunda "Devam edecek…" notu bulunmaktadır. Yazıda dipnot bulunmaktadır.