Müzakereye Evet, Dışlamaya Hayır!

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.