Cumhuriyet Dönemi İlmihalleri Üzerine: "İslam Dini" ve "Büyük İslam İlmihali" Örneği

Yazının sonunda kaynakça bulunmaktadır.