Sabr-ı Cemil Örneği Bir Resul: Hz. Eyyub 1

Yazıda dipnot bulunmaktadır.