Provokasyon Söylemi Ne Zulmü Örter, Ne Zilleti!

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.