Aleviler Taleplerinde Haklı mı?

Yazıda fotoğraf ve dipnot bulunmaktadır.