İşbirlikçi Zalimler! Sonunuz Mübarek Olsun!

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.