Ortadoğu İntifadası ve Toplumsal Dönüşümün Yeni Dili

Yazıda fotoğraf ve dipnot bulunmaktadır.