İslam Tarihinden Portreler Kufe'de Sıra Dışı Bir Genç: Ebu Müslim Horasani

Yazıda kaynakça bulunmaktadır.