Cahiliyenin Kiri ve Canavarlığı

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.