Adem Özköse'yi Suriye'ye Sürükleyen Duygu!

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.