Allah'ın Dinine Savaş Açanlar Kazanamazlar!

Yazının başında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.