Yemen: 26 Ocak Yürüyüşü ve Islah Projesi

Yazıda dipnot, harita ve fotoğraf bulunmaktadır.