Esirlerin Direnişi Türkiye'den de Selamlandı!

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.