Hzç Süleyman Kıssasının Kur'an Perspektifinde Mufassallaştırılması