"Pravda'da İzvestiya Yok, İzvestiya'da da Pravda Yok."

Yazının başında Edward Said'in bir sözü alıntılanmıştır. Yazıda dipnot bulunmaktadır.