Ya Küresel Egemenlerin Çıkarları, Ya Müslüman Halkların Maslahatı

Yazının altında Fussilet suresinden bir ayet alıntılanmıştır.