Alevi Toplumu ve Suriye Krizi

Bu yazı 14 Mayıs 2015'te Middle East Institute'de yayınlanmıştır. Yazıda dipnot, çizgi ve fotoğraf bulunmaktadır.