İran'ın Küresel Sistemle Uzlaşısı

Yazıda dipnot bulunmaktadır.