Üç Temmuz, Bindokuzyüzseksenbir Cuma Öğleden Sonra